Rapport Värmeteknikbolaget Nibes resultat före skatt blev 588 miljoner kronor i det andra kvartalet (283). Väntat var 576 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

Omsättningen uppgick till 5 371 miljoner kr (2 282). Här låg SME Direkts konsensusprognos på 5 207 miljoner kr.