Rapport Det går bra för Millicom. Det visar den senaste kvartalsrapporten.

Teleoperatören Millicom redovisar ett rörelseresultat på 247 miljoner dollar för det andra kvartalet 2022.

Genomsnittet av fem analytikers prognoser, som Infront har sammanställt inför rapporten, låg på ett rörelseresultat på 231 miljoner dollar.

Intäkterna uppgick till 1.447 miljoner dollar under kvartalet. Här låg förväntningarna på 1.432 miljoner dollar, enligt Infront.

Millicom upprepar sitt mål om en organisk tillväxt i det operativa kassaflödet på omkring 10 procent per år under de kommande tre åren i snitt.

För återstoden av 2022 räknar bolaget med signifikant accelererande organisk tillväxt i det operativa kassaflödet, vilket ska göra att tillväxten för helåret bör ligga kring 10 procent.