Rapport Köksbolaget Nobia redovisar ett rörelseresultat på 195 miljoner kr för det tredje kvartalet 2020, motsvarande en rörelsemarginal på 6,3 procent (6,4). Väntat var ett rörelseresultat på 191 miljoner kr och en rörelsemarginal på 6,4 procent, enligt Infronts sammanställning av sex analytikers estimat.

Nettoomsättningen uppgick till 3.105 miljoner kr, jämfört med väntade 2.983 miljoner kr.

Den organiska tillväxten var -2 procent i kvartalet. Här hade analytikerna räknat med -5,7 procent.

Nobias tredje kvartal präglades av stabilisering och återhämtning, men bilden är fragmenterad där olika slutmarknadssegment och geografiska områden befinner sig i olika faser av pandemin.

Det skriver vd Jon Sintorn i rapporten för det tredje kvartalet 2020.

”Under kvartalet noterade vi en snabb återhämtning för order i konsumentsegmentet, med stöd av låga räntor och den senaste tidens ökande intresse för renovering av bostäder under den växande ”stanna hemma”-trenden”, skriver Jon Sintorn.

Köksbolagets organiska omsättning minskade med 2 procent i kvartalet, vilket var mindre än de -5,7 procent som analytikerna i Infronts sammanställning hade räknat med.

Bland bolagets marknader var Norden 3 procent bättre än föregående år, främst på grund av den fortsatta starka utvecklingen i Danmark. Storbritannien påverkades negativt av projektmarknaden och minskade med 9 procent.

”Blickar vi framåt ser den närmaste tiden fortfarande osäker ut då nya restriktioner kan träda i kraft, men vi bedömer för närvarande att risken för tillfälliga stängningar av våra fabriker är begränsad”, skriver vd:n som menar att så länge bolaget kan driva verksamheten som vanligt så torde den ökade trenden med renoveringar i hemmen ”att omvandlas till växande orderböcker över tid”.