Rapport Dagligvarubolaget Ica redovisar ett rörelseresultat på 1.815 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021. Analytikerna hade i genomsnitt räknat med 1.683 miljoner kronor enligt nio analytikers estimat som Infront sammanställt inför rapporten.

Det justerade rörelseresultatet uppgick till 1.818 miljoner kronor. Här var snittestimatet 1.684 miljoner.

Intäkterna uppgick till 32.094 miljoner kronor, mot ett snittestimat på 32.174 miljoner.

Covid-19 bedöms ha haft marginellt positiv effekt på koncernens rörelseresultat. Förra året bedömdes den ha varit svagt negativ.

Ica Sveriges omsättning ökade med 0,7 procent till 23.192 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2021. Det justerade rörelseresultatet minskade med motsvarande procentenhet till 1.198 miljoner kronor.

Det framgår av kvartalsrapporten.

”Ica Sveriges nettoomsättning var något högre jämfört med 2020 trots utmanande jämförelsetal givet fjolårets mycket kraftiga pandemidrivna försäljningsökning. Pris- och framförallt volymeffekterna var positiva i partihandeln, och non-food-försäljningen uppvisade god utveckling. Covid-19-pandemin bedöms fortsatt ha bidragit till försäljningsökningen men i mycket lägre grad än i fjol”, skriver bolaget.

Pågående tillväxtprojekt inom online befinner sig i en implementeringsfas vilket innebar en fortsatt hög kostnadsnivå i kvartalet. Utvecklingen kompenserades delvis av högre vinstdelning från butikerna som drevs av en generellt högre lönsamhetsnivå i många butiker efter den kraftiga försäljningsökning som skedde under pandemin framförallt 2020.

”Övriga omkostnader sjönk något och sammantaget låg rörelsemarginalen på samma nivå som i tredje kvartalet i fjol och 2019”, heter det.