Rapport H&M redovisar ett resultat som var högre än väntat samtidigt som försäljningen i juni bara var 4 procent lägre än samma månad för två år sedan, det vill säga innan pandemin. 

H&M-gruppen redovisar ett rörelseresultat på 3.852 miljoner kronor för det andra kvartalet (mars-maj) i det brutna räkenskapsåret 2020/2021.

Analytiker hade i genomsnitt väntat sig ett rörelseresultat på 3.642 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning.

Siffrorna är inklusive IFRS-16.

H&M-gruppens bruttovinstmarginal uppgick till 53,9 procent det andra kvartalet (mars-maj) i det brutna räkenskapsåret 2020/2021.

Genomsnittet av 16 analytikers estimat låg på 53,6 procent, enligt Infront.

Kostnaderna för prisnedsättningarna i relation till omsättningen under andra kvartalet minskade med 3 procentenheter jämfört med motsvarande kvartal året innan. Här hade analytikerna räknat med en minskning på 2,0 procentenheter.

För det andra kvartalet var marknadsläget för de externa faktorerna som påverkar inköpskostnaderna något positiva, jämfört med motsvarande inköpsperiod föregående år.

För inköpen till tredje kvartalet bedöms marknadsläget för de externa faktorerna sammantaget vara något positiva, jämfört med motsvarande inköpsperiod föregående år.

H&M-gruppens varulager uppgick vid utgången av det andra kvartalet (utgången av maj) till 35.866 miljoner kronor, en minskning med 1 procent justerat för valuta i förhållande till motsvarande tidpunkt året innan.

Det framgår av H&M:s rapport.

Varulagret utgjorde 18,9 procent (19,2) av omsättningen exklusive moms, rullande tolv månader. Vid utgången av det första kvartalet var den siffran 21,5 procent.

Som en följd av det pågående förändringsarbetet med bland annat effektivisering av varuförsörjningskedjan och integrering av försäljningskanalerna i kombination med en förbättrad covid-19-situation, finns det goda förutsättningar för fortsatta lägre varulagernivåer, skriver bolaget.

Försäljningen nästan tillbaka

H&M-gruppens försäljning under perioden 1-28 juni ökade med 25 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande period året innan.

Det framgår av bolagets rapport för det andra kvartalet som sträcker sig till och med maj.

Jämfört med juni 2019 sjönk försäljningen under perioden 1-28 juni 2021 med 4 procent.

H&M har tidigare uppgett att försäljningen 1-13 juni 2021 ökade med 35 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande period 2020. Jämfört med motsvarande period 2019 var ökningen 1-13 juni 2 procent.

Försäljningen påverkas fortfarande negativt av minskad kundtrafik i fysiska butiker på grund av fortsatta restriktioner och butiksstängningar. Cirka 95 butiker är i dagsläget fortsatt tillfälligt stängda.

Den 13 juni var ungefär 180 butiker stängda.

”Mycket goda” förutsättningar för utdelning

H&M gör en viss justering av budskapet kring förutsättningarna för en kontantutdelning under hösten 2021. Från att tidigare ha varit ”goda” benämns de nu som ”mycket goda”.

Det framgår av rapporten för det andra kvartalet som sträcker sig från mars till maj.

”Styrelsen återkommer senare under året med förslag på tidpunkt och nivå för återupptagandet av utdelning”, skriver H&M.