Ola Rollén, vd, Hexagon.

Rapport Mätteknikbolaget Hexagons ebit-resultat före engångsposter blev 301 miljoner euro i det andra kvartalet 2021.

Analytiker hade i snitt räknat med 284 miljoner euro, enligt Infronts sammanställning av 13 analytikers prognoser inför rapporten.

Nettoomsättningen uppgick till 1.076 miljoner euro. Analytikernas förväntningar var 1.040 miljoner.

Stark organisk tillväxt

Hexagons affärsområde Geospatial Enterprise Solutions (GES) hade under årets andra kvartal en organisk tillväxt på 24 procent medan Industrial Enterprise Solutions (IES) noterade en organisk tillväxt i intäkterna på 16 procent.

Förväntat enligt Infront var en organisk tillväxt på 18,1 procent för GES respektive 13,1 procent för IES.

Gällande divisionerna inom GES rapporterade Geosystems 31 procent organisk tillväxt. Safety & Infrastructure hade 2 procent organisk tillväxt och Positioning Intelligence noterades med 18 procents tillväxt.

Inom IES hade Manufacturing Intelligence 24 procents organisk tillväxt. PPM rapporterade -4 procent organisk tillväxt.

”Återhämtning i industrin”

Fortsatt hög aktivitet inom bygg- och infrastruktur globalt, i kombination med ökad efterfrågan på nya produkter, låg bakom den organiska tillväxten på 31 procent för Hexagons affärsområde Geosystems i det andra kvartalet.

Det skriver Hexagons vd Ola Rollén i bolagets delårsrapport.

Han skriver också att tillverkningsindustrin i Europa och Nordamerika återhämtat sig och att efterfrågan i Kina och inom mjukvaruportföljerna varit fortsatt stark, vilket lett till en organisk tillväxt på 24 procent för Manufacturing Intelligence.

Divisionen Safety & Infrastructure rapporterade 2 procent organisk tillväxt och påverkades enligt Ola Rollén negativt av tuffa jämförelsetal inom offentlig säkerhet och svag efterfrågan från försvarsindustrin. Divisionen PPM minskade försäljningen organiskt med -4 procent, hämmad av en svag olje- och gasmarknad. Försäljningen inom drift och underhåll samt AEC-marknaden (architecture, engineering and construction) växte dock tvåsiffrigt, noterar Hexagon-vd:n.

”Som tidigare kommunicerats, förväntas PPM att gradvis växa igen från och med andra halvan av året”, skriver Ola Rollén vidare.