Rapport Handelsbanken rapporterar ett resultat som var klart högre än analytikernas förväntningar. Räntenettot landade dessutom på rekordnivå.

Handelsbanken redovisar ett rörelseresultat på 7.277 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022. Det kan jämföras med förväntade 6.085 miljoner kronor, enligt en sammanställning av analytikerprognoser gjord av Infront.

Räntenettot uppgick till 9.578 miljoner kronor, jämfört med ett analytikersnitt om 8.939 miljoner. Det är för övrigt den högsta nivån någonsin.

Provisionsnettot blev 2.730 miljoner. Där låg förväntningarna på 2.723 miljoner.

Handelsbanken hade kreditåtervinningar under kvartalet, 69 miljoner kronor. Analytikerna hade i snitt räknat med kreditförluster på 247 miljoner kronor.

Avkastningen på eget kapital var 13,2 procent, jämfört med förväntanssnittet om 10,6 procent.

Kärnprimärkapitalrelationen, som är ett riskviktat storleksmått på bankens kapitalbas, uppgick till 19 procent, jämfört med förväntade 18,7 procent.

”Står väl rustad att möta osäker omvärld”

Handelsbanken står väl rustad för att möta en mer osäker omvärld.

Det skriver bankens vd Carina Åkerström i delårsrapporten för det tredje kvartalet 2022.

”Resultatet för de första nio månaderna, likväl som under det tredje kvartalet, var det högsta hittills i bankens historia. Affärsvolymerna växer och räntenettot stiger, vi stärker vår marknadsposition i sparaffären och kostnaderna är under god kontroll”, skriver Handelsbanken-chefen som uppger att en fortsatt god volymtillväxt, både avseende hushåll och företag, tillsammans med marginaler som återhämtar sig bidrar till ett starkt räntenetto.

”Provisionsnettot ligger stabilt kvar på höga nivåer, trots de vikande börserna. Detta förklaras delvis av en starkare tillväxt i nettoinflöden in i bankens fonder jämfört med i marknaden som helhet. Det är ett mönster vi sett kontinuerligt i över ett decennium”, fortsätter hon.

Handelsbankens rörelseresultat i kvartalet på närmare 7,3 miljarder kronor var 20 procent högre än analytikernas genomsnittliga förväntan, enligt en sammanställning gjord av Infront.

Räntenettot och resultatet av finansiella transaktioner överraskade positivt, tillsammans med kreditförlustraden där Handelsbanken kunde uppvisa kreditförluståtervinningar netto.