Rapport Evolution redovisar ett resultat som var högre än vad analytikerna förväntat sig. Livekasinounderleverantören föreslår också höjd utdelning.

Evolution redovisar ett ebitda-resultat på 280 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2022.

Väntat var ett ebitda på 276 miljoner, enligt Infronts sammanställning.

Ebitda-marginalen var 68,6 procent. Här hade analytikerna räknat med en marginal på just 68,6 procent.

Nettoomsättningen uppgick till 408 miljoner euro mot väntade 402 miljoner.

En utdelning för helåret 2022 föreslås på 2:00 euro per aktie (1:42), jämfört med väntade 1:98 euro per aktie.

Spår marginal runt 70 procent

Evolution förväntar sig att nå en ebitda-marginal i spannet 68-71 procent för helåret 2023.

Det framgår av bokslutsrapporten.

”Med tanke på den stora osäkerheten i världen har våra prognoser ett något större intervall än föregående år”, skriver vd Martin Carlesund i rapporten.

Analytikerna i Infronts sammanställning av 13 estimat räknade inför rapporten med en ebitda-marginal om 69,3 procent för helåret 2023.

Under helåret 2022 uppgick ebitda-marginalen till 69,2 procent, vilket var i den lägre delen av bolagets prognos om 69–71 procent.

Vidare meddelar Evolution att bolaget under 2023 planerar att släppa ”över 100 spel”.

Evolution uppfyllde 2022 års mål om 88 nya spelsläpp med hjälp av ett ”starkt fjärde kvartal och många nya titlar”, enligt Martin Carlesunds vd-ord.

Han uppger vidare att Evolution under 2023 kommer att fortsätta investera i studioexpansionen.

”Vi kommer både att utöka befintliga studior och lägga till en eller två nya”, skriver han.