Rapport Hygien- och hälsobolaget Essity redovisar ett resultat som var bättre än väntat. Även omsättningen överraskade på uppsidan. På börsen steg både A- och B-aktien drygt 8 procent under förmiddagen.

Essity redovisar ett justerat ebita-resultat på 3.451 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018. Enligt Infront Datas sammanställning av 15 analytikers prognoser väntades i genomsnitt ett justerat ebita-resultat om 3.068 miljoner.

Nettoomsättningen uppgick till 31.112 miljoner kronor mot väntade 30.410.

Den justerade ebita-marginalen blev 11,1 procent. Snittestimatet löd här på en marginal om 10,1 procent.

En utdelning om totalt 5:75 kronor per aktie föreslås för helåret 2018 (5:75). Väntat var 5:38 kronor per aktie.

Essitys organiska försäljningstillväxt uppgick till 3,3 procent i det fjärde kvartalet 2018, framgår det av bokslutsrapporten.

Väntat var enligt Infront Datas sammanställning av 15 analytikers prognoser en organisk tillväxt om 2,1 procent.

Exklusive lägre, planerad, försäljning av moderrullar uppgick den organiska försäljningstillväxten till 4,0 procent.

För affärsområdet Personal Care, personliga hygienprodukter, ökade tillväxten 3,1 procent organiskt. Analytikersnittet låg på 2,4 procent.

Affärsområdet Consumer Tissue, mjukpapper för konsumenter, visade en organisk till växt om 4,6 procent. Här låg snittestimatet på 1,5 procent.

För Professional Hygiene, mjukpapper för storförbrukare, steg försäljningen organiskt med 1,5 procent. Snittprognosen löd på 2,5 procent