Rapport Epiroc redovisar ett resultat över förväntan och spår en stabil efterfrågan på kort sikt. Dessutom föreslås en andra utdelning. 

Epiroc, som tillhandahåller gruv- och infrastrukturutrustning, redovisar ett justerat rörelseresultat på 1.896 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020.

Ett genomsnitt av 20 analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var ett justerat rörelseresultat på 1.699 miljoner kronor.

Nettoomsättningen blev 8.724 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 8.657 miljoner. Orderingången var 9.373 miljoner kronor, att jämföra med snittet på 8.457 miljoner.

Föreslår utdelning

Epirocs styrelse föreslår en andra utdelning för räkenskapsåret 2019 om 1:20 kronor per aktie. Detta för den totala utdelningen för räkenskapsåret till 2:40 kronor per aktie.

”Eftersom Epiroc har en stark finansiell ställning och den ekonomiska osäkerheten har minskat föreslår styrelsen en andra utdelning på 1:20 per aktie”, skriver bolaget i pressmeddelandet.

Styrelsen kommer kalla till en extra bolagsstämma den 27 november för att besluta om förslaget. Avstämningsdagen är planerad till den 1 december.

Spår stabil efterfrågan

Epiroc förväntar sig att efterfrågan, både för utrustning och eftermarknad, kommer att vara stabil på kort sikt.

Det framgår av delårsrapporten.

”Med det sagt, finns det fortsatt osäkerhet kring utvecklingen av Covid-19 och relaterade restriktioner som kan komma att påverka efterfrågan negativt”, skriver bolaget.

Under det tredje kvartalet förbättrades efterfrågan från bolagets kunder jämfört med det andra kvartalet, då effekterna från Covid-19-restriktionerna var mer begränsade.

Orderingången i det tredje kvartalet uppgick till 9.373 miljoner kronor, vilket motsvarar en organisk tillväxt med 23 procent sekventiellt och med 10 procent jämfört med föregående år. Orderingången var starkare mot slutet av kvartalet, både för utrustning och eftermarknad, uppger Epiroc.