Rapport Epiroc, som knoppades av från Atlas Copco sommaren 2018, släppte sitt delårsresultat redan på onsdagskvällen. Det var något bättre än analytikernas prognoser samtidigt som orderingången kom in rejält över förväntan. Bolaget meddelar också att den andra av två utdelningar skjuts upp. 

Epiroc redovisar ett justerat rörelseresultat på 1.911 miljoner kronor för det första kvartalet 2020.

Ett genomsnitt av 13 analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var ett justerat rörelseresultat på 1.866 miljoner kronor.

Nettoomsättningen blev 9.134 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 9.296 miljoner. Orderingången var 9.772 miljoner kronor, att jämföra med snittet på 9.205 miljoner.

I rapporten, som skulle ha offentliggjorts först på torsdagen skriver bolaget även att verksamheten har påverkats av covid-19, men att pandemin har haft begränsad påverkan på resultatet för första kvartalet.

En av utdelningarna skjuts upp

Epirocs styrelse föreslår att betala den första av två utdelningar för 2019 på 1:20 kronor per aktie medan beslut om den andra utbetalningen skjuts upp.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Anledningen till beslutet är covid-19-pandemin och den ökade ekonomiska osäkerheten.

Styrelsen planerar att kalla till en extra bolagsstämma senare i år för att besluta om den andra utdelningsutbetalningen på 1:20 kronor, som var beräknad att ske i oktober.

Flaggar för väsentlig påverkan andra kvartalet

Epiroc räknar med att efterfrågan, både på utrustning och för eftermarknad, kommer att bli lägre och att effekterna av pandemin kommer att ha en väsentlig negativ påverkan på intäkter och vinst under det andra kvartalet.

Bolagets verksamhet i Kina påverkades av pandemin i februari, men situationen har förbättrats sedan dess. Under mars skapade dock effekterna av den växande pandemin en snabbföränderlig situation globalt eftersom restriktioner från olika regeringar och myndigheter började störa tillgången på komponenter, transportsystem och tillverkningsanläggningar.

”Vissa kunder fick stoppa eller minska sin verksamhet. Eftersom den mesta påverkan kom i slutet av kvartalet var dock den finansiella påverkan under det första kvartalet begränsad”, skriver Epiroc-chefen.

Den uppskattade effekten på intäkter från förseningar i leveranser till följd av coronaviruset var cirka 400 miljoner kronor under kvartalet, främst relaterat till utrustning, enligt delårsrapporten.

På grund av den förväntat negativa utvecklingen framöver har bolaget vidtagit åtgärder för att minska kostnaderna. Åtgärder som på kort sikt ger resultat inkluderar reduktion av tillfällig arbetskraft och konsulter, minskad arbetstid samt minskning av utgifter och resor.

”Åtgärder som ger långsiktiga resultat påbörjades 2019 och ytterligare åtgärder har lagts till i år. De långsiktiga åtgärderna förväntas minska kostnaderna med 500 miljoner kronor årligen, med full effekt från och med andra halvåret 2020”, skriver Helena Hedblom.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.