Rapport Betsson slog förväntningarna både när det gäller spelintäkter, resultat och marginal. Men speloperatören flaggar för att starten på 2019 varit utmanande.

Betssons intäkter uppgick till 1.437 miljoner kronor i det fjärde kvartalet. Väntat var 1.427 miljoner kronor, enligt Infront Datas sammanställning av tre analytikers estimat.

Rörelseresultatet blev 342 miljoner kronor mot väntade 327, vilket motsvarade en rörelsemarginal om 23,8 procent jämfört med förväntade 22,9 procent.

Kasinointäkterna ökade med 24 procent och intäkter från Sportboken minskade med 5 procent, med en sportboksmarginal på 7,3 procent jämfört mer 8,2 procent under motsvarande kvartal föregående år.

En utdelning om 3:89 kronor per aktie föreslås för helåret 2018. Analytikerna i Infront Datas sammanställning hade räknat med en utdelning på 3:83 kronor.

Utmanande start på 2019

Betsson flaggar för utmanande start på året, där omregleringen av marknaden utgjort en utmaning för bolaget och sektorn.

”Den största utmaningen inför omregleringen var de tekniska kraven som skulle implementeras på mycket kort tid. Med nya stora aktörer på den svenska marknaden för online kasino förändras marknadsförutsättningarna och vi förväntade oss en påverkan inom segmentet”, skriver vd Pontus Lindwall i bokslutet.

”Dessa faktorer, tillsammans med högre bonuskostnader, har inneburit en utmanande start på året i Sverige även om kundaktiviterna är i linje med våra förväntningar. Vi bedömer att marknaden långsiktigt fortsätter att växa och vi är positiva till att tillväxten sker på reglerade marknader”, fortsätter han därefter.

Betssons dagliga intäkter i det första kvartalet, till och med den 10 februari, har varit 10 procent (8 procent organiskt) högre än de genomsnittliga dagliga intäkterna för hela det fjärde kvartalet 2017.

Bolaget påpekar att informationen inte ska ses som en prognos av intäkterna för det första kvartalet, utan endast som en indikation på hur kvartalet har börjat.