Rapport Dagligvarujätten Axfood redovisar en något högre rörelsevinst än väntat för årets tredje kvartal. 

Axfood, som bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige, redovisar ett rörelseresultat på 975 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022.

Genomsnittet av sju analytikers estimat låg på ett rörelseresultat på 921 miljoner, enligt Infronts prognossammanställning.

Axfoods försäljning uppgick till 18.674 miljoner kronor under kvartalet. Analytikernas snittestimat var en försäljning på 18.540 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen blev 5,2 procent för kvartalet, mot väntade 5,0 procent.

Det justerade rörelseresultatet blev 1.015 miljoner kronor. Här låg förväntningarna på 1.005 miljoner kronor, enligt Infront.

Med bidrag från samtliga verksamheter och en enastående utveckling i Willys fortsatte Axfood att växa betydligt mer än marknaden, skriver vd Klas Balkow i delårsrapporten där Willys försäljningstillväxt i det tredje kvartalet landade på 20 procent. Segmentet Hemköp hade under kvartalet en försäljningstillväxt på drygt 10 procent medan Snabbgross växte med strax under 17 procent.

”Under det tredje kvartalet har matprisinflationen fortsatt stiga till nivåer som vi inte sett sedan 1980-talet. Detta samtidigt som elprisökningar och räntehöjningar sätter press på de svenska hushållens ekonomi”, konstaterar Klas Balkow och fortsätter:

”Willys har tagit marknadsandelar under en längre tid, även i en mer normal inflationsmiljö, ett resultat av många års utveckling med fokus på att skapa tydlighet, optimera driften och upprätthålla en hög moderniseringstakt i butiksledet. Segmentet Willys gynnas även av att Eurocash vid gränsen mot Norge har en stark försäljningsutveckling när nu gränshandeln återhämtat sig.”

Axfoods rörelsemarginal sjönk i kvartalet till 5,2 procent (5,8), påverkad av ett antal faktorer.

”Den höga takten av prisökningar från våra leverantörer har ännu inte fullt ut reflekterats i konsumentpriserna. Dessutom ser vi förändringar i produktmixen, mot bland annat en högre andel kampanjprodukter. Inom logistiken har kostnadsläget för drivmedel varit fortsatt högt, även om nivån varit något lägre än under det andra kvartalet i år, samtidigt som betydande störningar i leveranskedjan medför ökade kostnader och fortsatt relativt låg servicegrad”, skriver Klas Balkow.

Enligt vd:n har verksamheten till viss del påverkats av högre elpriser även om Axfood sedan länge arbetar med att säkra sin elanvändning. Av rapporten framgår vidare att Axfoods innehav i Mathem har omvärderats till 206 miljoner kronor, en minskning med 635 miljoner, vilket enligt bolaget är i linje med den värdenedgång som skett för jämförbara bolag.

”Omvärderingen är en anpassning till den kraftiga värdenedgång som skett på marknaden, vilken har accelererat under andra halvåret 2022”, heter det.