Rapport Assa Abloy redovisar ett resultat som var bättre än vad analytikerna förväntat sig. Låsbolaget föreslår också att utdelningen återupptas. 

Assa Abloy redovisar ett rörelseresultat på 5.502 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020.

Enligt Infronts sammanställning av 21 analytikers prognoser låg snittestimatet på ett rörelseresultat på 5.095 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen blev 24,8 procent, jämfört med förväntade 23,3 procent.

Omsättningen i kvartalet uppgick till 22.225 miljoner kronor med en organisk tillväxt på -5 procent. Analytikerna hade här räknat med 21.850 miljoner och -6,9 procent.

Rörelseresultatet innefattar en rörelseintäkt på 1.910 miljoner kronor från omvärdering av aktieägande i intresseföretag. Resultatet inkluderar även en rörelseintäkt om 252 miljoner kronor från avyttring av viss verksamhet. Analytikerna hade räknat med engångsposter på +2.005 miljoner kronor.

Återställer utdelningen

Assa Abloy har nu kommit fram till att föreslå en andra utdelning, på 1:85 kronor per aktie.

Tillsammans med tidigare föreslagen utdelning blir den totala utdelningen, enligt förslag, 3:85 kronor, vilket är det som styrelsen ursprungligen föreslog men drog tillbaka när pandemin slog till.