Rapport Bygghissbolaget Alimak redovisar ett ebita-resultat för det fjärde kvartalet 2022 på 237 miljoner kronor. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 205 miljoner kronor enligt två deltagare i Infronts sammanställning inför rapporten.

Jämförelsestörande poster på +19 miljoner kronor ingår i ebita-resultatet (0), bestående av transaktionskostnader om -14 miljoner kronor och en positiv påverkan från covid-19-relaterat stöd på 33 miljoner kronor från amerikanska staten.

Analytikerna hade i snitt räknat med -12,5 miljoner kronor i engångsposter.

Det justerade ebita-resultatet blev 217 miljoner kronor, vilket var ungefär i linje med väntade 218 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 1.403 miljoner kronor, vilket kan jämföras med analytikersnittet på 1.429 miljoner. Den organiska tillväxten var 12 procent.

Orderingången landade på 1.396 miljoner kronor, jämfört med förväntade 1.210 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 208 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 168 miljoner kronor.

Resultat efter skatt blev 130 miljoner kronor, jämfört med snittförväntan om 113 miljoner kronor.

Resultatet per aktie uppgick till 2:43 kronor, mot analytikersnittet på 2:08 kronor.

Styrelsen föreslår en utdelning på 3:65 kronor per aktie för helåret 2022. Förväntat var 3:33 kronor. Året innan var utdelningen 3:30 kronor per aktie.