Aktie Aktieägare i SBB ska inte vara oroliga – vi är här för att stanna, var ett av budskapet från bolagets vd Ilija Batljan på fredagens kapitalmarknadsdag i Skellefteå.

”SBB-aktien är en aktie du köper och ger till dina barnbarn och sedan glömmer den, och du vet att SBB alltid kommer att höja utdelningen”, sade Ilija Batljan i sitt avslutningsanförande.

På torsdagen meddelade SBB nya finansiella mål. Bland annat kommunicerades att styrelsen har för ambition att föreslå en utdelning på 1:32 kronor för helåret 2021 som ska betalas ut månadsvis. För 2020 var utdelningen 1 kronor.

Ett annat mål som höjdes, och som fick stort fokus i fredagens presentationer och frågor från närvarande analytiker, var att fastighetsbeståndet ska öka till 300 miljarder kronor till 2026, en stadig ökning från det tidigare målet som var att nå 125 miljarder kronor till 2025. Å andra sidan var det inte en oväntad uppjustering då beståndet summerade till 117 miljarder kronor vid utgången av det andra kvartalet 2021.

Ökningen ska bland annat komma från fastigheter i produktion och byggrättsportföljen om 59.200 lägenheter som bedöms kunna generera 15.000 nya lägenheter inom de närmsta fem åren.

”Vi har en stark byggrättsportfölj. Den största lägenhetsportföljen av alla europeiska fastighetsbolag”, konstaterade vd:n som för dagen uppträdde iförd bygghjälm för att understryka att det antal byggstarter som bolaget gör.

SBB har precis som övriga bolag i sektorn sett stora uppvärderingar av fastighetsbeståndet de senaste åren. I den schematiska bild som visades över resan mot de 300-miljarderna fanns det dock ingen stapel för hur stor andel värdeförändringar beräknas stå för och det var heller inget som Ilija Batljan ville skina något ljus på.

”Vi kommer inte att gå in på detalj i det eftersom vi inte har den typen av guidning. Vi är glada att vi kan visa hur målet är uppnåeligt.”

Beträffande det finansiella stödet för värdeökningen av fastighetsbeståndet bedömer bolaget att det inte kommer att behövas tillföra något nytt aktiekapital. Tidigare har bolaget använt sig av hybridobligationer använts, men det väntas inte heller behövas, enligt vd:n.

SBB:s aktie steg på fredagen och var vid klockan 12.30 upp omkring 4 procent.