Aktie SBB höjde på onsdagen sitt bud på Entra till 190 kronor från det första budet på 165 som sedermera drogs tillbaka. Men några fler bud kommer det inte att bli, uppger SBB:s vd Ilija Batljan för Nyhetsbyrån Direkt.

”För vår del kan jag vara väldigt tydlig. Det här är vårt sista bud. Det är ett starkt bud och vi kommer att säkerställa att det är en win-win för båda bolagens aktieägare”, säger Ilija Batljan.

Den 24 november lade SBB sitt första bud motsvarande 165 kronor på Entra. Budet drogs tillbaka efter att Entras styrelse gjort en omvärdering av fastighetsbeståndet som resulterade i en uppvärdering med omkring 8 procent. Ilija Batljan var då kritisk till omvärderingen och menade dessutom att SBB inte fått tillgång till viktig information i due diligence-processen.

Men den här gången har dialogen varit bättre.

”Min kritik var mer av själva processen. Det är inte kutym att göra värderingar mitt under kvartalet. Det är först nu som vi har fått information om värderingarna och känner oss trygga med dessa, och vi har haft en bra dialog med styrelsen”, säger Ilija Batljan och tillägger att den information som nu getts i due diligence-processen gjort SBB trygga med den nya värderingen, vilket var en förutsättning för det höjda budet, som nu ligger 18,8 procent över det långsiktiga substansvärdet för Entra per den 30 september.

I det pressmeddelande som SBB skickade ut skriver bolaget att de har framskridna diskussioner med en ledande norsk institution, med betydande fastighetsexponering, som skulle stödja SBB:s strategi.

Vilken institution det rör sig om vill Ilija Batljan inte avslöja. Några övriga diskussioner med övriga aktieägare har enligt vd:n inte förekommit, men dialogen med styrelsen har varit bättre den här gången.

”Vi har haft bra dialog med styrelsen den senaste tiden och vi känner oss trygga att vi har ett väldigt starkt bud som är win-win”, säger Ilija Batljan.

På fredagen i förra veckan höjde även Castellum sitt bud på Entra till motsvarande 185 norska kronor per aktie från det tidigare budet på motsvarande 171 norska kronor. Erbjudandet består av 54:39 norska kronor i kontanter och resterande del i utbytes aktier.

SBB:s nya bud består av 65 procent kontanter och 35 procent av aktier i SBB. SBB:s kontantdel är därmed, precis som i de förra buden, högre – något som Ilija Batljan ivrigt påpekade när budstriden startade.

På Oslobörsen steg Entras aktie 3,4 procent till 195:40 norska kronor, det vill säga strax över budnivån. Även vid de tidigare buden har kursen stigit över aktuell budnivå och indikerat en tro från marknaden på ytterligare bud. Men den här gången är det alltså, enligt Ilija Batljan, färdig budat för SBB:s del. Vad Castellum väljer att göra återstår att se.