Kvartalsrapport Byggmax är en pandemivinnare. Rörelseresultatet för det andra kvartalet blev 446 miljoner kr. Motsvarande kvartal i fjol var resultatet 347 miljoner kr.

Byggvarukedjan Byggmax redovisar ett ebita-resultatet på 456 miljoner kr för det andra kvartalet 2021. I förra veckan meddelade bolaget ett preliminärt ebita-resultat på 450-460 miljoner kr.

Nettoomsättningen blev till 2.833 miljoner kr. Här var preliminärt drygt 2,8 miljarder kronor preliminärt rapporterat.

Rörelseresultatet (ebit) blev 446 miljoner kr, jämfört med 347 miljoner motsvarande kvartal i fjol. Resultatet efter skatt uppgick till 348 miljoner kr (268).

Byggmax bruttomarginal steg till 33,2 procent i det andra kvartalet, jämfört med 31,1 procent för motsvarande kvartal ifjol. Enligt bolaget har marginalen påverkats positivt av produktmixeffekter inom båda segmenten samt ökade konsumentpriser. Prissättningen har påverkats av högre inköpspriser till följd av ökade råmaterialkostnader.

Det framgår av delårsrapporten.

”Årets andra kvartal blev det bästa någonsin. Lågpristrenden accelererar och vi gynnas av vår ledande lågprisposition och fortsatte ta marknadsandelar. E-handelstillväxten var fortsatt hög /…/ Ökade råvarupriser har medfört ökade konsumentpriser, vilket också ytterligare stärker förskjutningen till lågpris”, skriver vd Mattias Ankarberg.

Försäljningen i kvartalet ökade med 13 procent, enligt Byggmax drivet av både en stark marknad och starkt presterande initiativ för organisk tillväxt. E-handelsförsäljning för Byggmax-varumärket ökade med 35 procent och totalt utgjorde e-handel 25 procent av koncernens försäljning.