Rapport E-handlaren Bygghemma redovisar det bästa kvartalsresultatet hittills. Dessutom steg omsättningen rejält.

Bygghemma redovisar ett resultat efter skatt på 48,6 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (-8,2). Resultatet per aktie uppgick till 0:45 kronor.

Nettoomsättningen steg till 1.280 miljoner kronor (1.080). Den organiska tillväxten uppgick till 12,5 procent.

Rörelseresultatet blev 44,1 miljoner kronor (5,2) och rörelsemarginalen var 3,4 procent (0,5).

För helårsperioden blev resultatet efter skatt 49,9 miljoner kronor (28,7) med en nettoomsättning på 4.974 miljoner (3.956).

Styrelsens förslag till årsstämman är att ingen utdelning betalas till aktieägarna för räkenskapsåret 2018.

”Skälet till detta är de stora möjligheter till investeringar i lönsam tillväxt som föreligger för bolaget”, är budskapet.

Bygghemmas utdelningspolicy lyder:

”När det fria kassaflödet överstiger tillgängliga investeringar i lönsam tillväxt, och under förutsättning att kapitalstrukturmålet är uppfyllt, kommer överskottet delas ut till aktieägarna.”

Mer normal marknadssituation

Bygghemma har återgått till en mer normal marknadssituation efter de utmanande förhållanden som präglade det tredje kvartalet.

Det uppger Bygghemmas avgående vd Mikael Olander i bokslutsrapporten.

”Vi rapporterar för det fjärde kvartalet vårt bästa resultat hittills, drivet av en solid utveckling inom båda segmenten. Det är med stor tillfredställelse jag kan konstatera att de utmanande förhållanden som präglade det tredje kvartalet nu är bakom oss och att vi har återgått till en mer normal marknadssituation”, skriver Mikael Olander.

Bygghemma hade i det fjärde kvartalet en justerad ebita-marginal på 4,7 procent, vilket är en ”betydande” förbättring jämfört med det tredje kvartalet, beskriver han det som.

”Det är dock något lägre än motsvarande period förra året, vilket förklaras av färre faktureringsdagar inom DIY-segmentet i december i år jämfört med 2017”, skriver Bygghemma-chefen.

Utvecklingen inom heminredningssegmentet förbättrades enligt Mikael Olander påtagligt i perioden och segmentet nådde sitt högsta ebita-resultat och ebita-marginal någonsin, som en följd av normaliserade marknadsförhållanden och den under det tredje kvartalet slutförda integrationen av Furniturebox.

”Högre inköpspriser till följd av den svagare kronan återspeglas, som väntat, i högre marknadspriser i offline-aktörernas lanseringar av höst- och vinterkollektionerna”, uppger han vidare.

Ökad kundnöjdhet

I september meddelade Bygghemma etableringen av sitt eget ”last mile”-distributionsnätverk på den svenska marknaden.

”Vi har nu varit igång i över fyra månader och kan konstatera att tjänsten fungerar som tänkt. Trots att vi fortfarande har långt kvar, kan vi redan se att kundnöjdheten har ökat”, uppger Mikael Olander som från april kommer att fortsätta som chef för DIY-segmentet samt ta över som operativ chef och vara ansvarig för förvärv och företagsaffärer.