Ferronordic är bland annat auktoriserad återförsäljare av Volvos anläggningsmaskiner (VCE) i Ryssland.

Rapport Ferronordic, återförsäljare av anläggningsmaskiner, redovisar en klar resultatförbättring. Kvartalet var till och med det bästa hittills för bolaget.

Ferronordic redovisar ett resultat efter skatt på 61 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018 (43). Resultatet per aktie uppgick till 4:17 kronor (2:77).

Rörelseresultatet blev 80 miljoner kronor (50) och rörelsemarginalen var 10,1 procent (8,0).

Nettoomsättningen uppgick till 791 miljoner kronor (626).

Bästa kvartalet någonsin

Ferronordics vd är nöjd med bolagets tredje kvartal som resultatmässigt var det högsta hittills.

”Vi såg väldigt positiv tillväxt inom eftermarknaden under kvartalet – till stor del tack vare vår satsning på ett digitaliserat försäljningsstöd som nu levererar allt högre resultat”, skriver vd Lars Corneliusson i rapporten som innehöll det högsta rörelseresultatet i företagets historia

Han har även tillförsikt för den framtida utvecklingen i Ryssland.

”Vi förblir optimistiska vad gäller utvecklingen av den ryska maskinmarknaden på lång- och medellång sikt, särskilt med tanke på de signaler som finns om kraftigt ökade infrastruktursatsningar”, heter det i rapporten.