Barnbidrag ska delas lika

Publicerad 2014-02-28 10:50

Familj Från och med den 1 mars gäller nya regler för barnbidrag. Nu ska barnbidraget delas lika och betalas ut till båda föräldrarna om man har gemensam vårdnad.

– Det har länge ur ett jämställdhetsperspektiv ifrågasatts varför barnbidraget automatiskt skulle betalas ut till mamman. Förändringen har därför ett viktigt signalvärde, säger Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan.

Förändringen gäller endast barn som föds eller adopteras efter den 1 mars i år. För barn som är födda före 1 mars 2014 kommer ingenting att hända och barnbidraget fortsätta betalas ut som det gör idag.

Om man av någon anledning vill ha en annan fördelning på utbetalningarna kan man lämna in en ansökan om detta till Försäkringskassan. Det är möjligt för alla oavsett när barnet föddes.

I fjol betalades totalt 24,7 miljarder kr ut i barnbidrag. Cirka 8 procent betalades ut till pappor medan 92 procent gick till mammorna. Endast en liten del betalades ut i form av delat barnbidrag.