Börsen De senaste månaderna har finansmarknaderna skakats av en tilltagande oro att den allt högre inflationen ska vara mer beständig än de flesta centralbankschefer spått, något som drivit upp obligationsräntor. Det saknas dock fortfarande investeringsalternativ till börsen, och enligt devisen "TINA" (there is no alternative) är det därför fortsatt läge att "köpa dippen" och vänta in nästa uppgång.

Så resonerar Barclays Europabörsanalytiker i en månadsuppdatering publicerad på onsdagen, skriver CNBC.

Barclays ser emellertid inte helt och hållet bort från inflationsoron. Det faktum att vinstvärderingen stigit och renderat högre och högre PE-tal som nu väntas sjunka samtidigt som centralbankerna börjar överväga att strama åt penningpolitiken är mer eller mindre ett faktum, enligt banken.

Ändå är utsikterna för aktier fortsatt positiva, givet att tesen ”det finns inget alternativ” fortfarande tycks råda. Även om fondernas köptakt har avtagit och PE-talen kommit ner så kommer framtida avkastning vara positiv, om än lägre än tidigare.

”När riskpremien ökar kommer den riskjusterade avkastningen bli lägre. Men vi anser ändå att aktier är mer attraktivt än obligationer. Dippar bör därför köpas”, skriver Barclays, enligt CNBC.

Obligationsmarknaden är dessutom mer sårbar för inflation och penningpolitik, enligt banken.

De huvudsakliga riskerna för värderingar i det stundande fjärde kvartalet är energikrisen i Europa och risken för ny spridning av covid-19. Dessutom hotar ekonomiska osäkerheter i Kina och striden i USA:s kongress om det så kallade skuldtaket.