Sektor (Uppdaterad) Barclays har tagit upp sex nordiska banker till bevakning, där rekommendationen för Swedbank blir övervikt, medan SEB och DNB får rekommendationen undervikt. För Nordea, Danske Bank och Handelsbanken är rekommendationen jämvikt, enligt analysen.

Barclays räknar för de nordiska bankerna att företagsutlåningen kommer att sakta in, samtidigt som marginalerna på området pressas. Att bankerna förlitar sig på utlåning till fastigheter är enligt Barclays inte hållbart i längden.

Dessutom fokuserar Barclays på de nordiska bankernas kreditkvalitet. Här har enligt analysen DNB störst risk på nedsidan, även om de nordiska bankerna som helhet är väl positionerade vad gäller kreditkvalitet jämfört med andra regioner. Vad gäller kreditförlusterna för DNB räknar Barclays med att de för 2020/2021 blir 6 respektive 11 procent högre än konsensus.

För Swedbank noterar Barclays att storföretag endast svarar för 15 procent av bankens räntenetto, medan bostadsutlåning till hushållen svarar för 51 procent och har visat sig motståndskraftig. Utrymme finns för att sänka kostnaderna och Swedbank skulle kunna hamna på ett k/i-tal i det låga 40-häradet.

För SEB påpekar Barclays att utlåningen till storföretag svarar för 38 procent av räntenettot. SEB bedöms inte heller har särskilt mycket flexibilitet vad gäller kostnaderna, särskilt vad gäller kostnadsinflation och fortsatta satsningar på digitalisering.

För Swedbank är Barclays riktkurs 176 kronor. För SEB är den 72 kronor, för Handelsbanken 86 kronor, för Nordea 7:10 euro, för Danske Bank 98 danska kronor och för DNB 118 norska kronor.