Aktie Utbyteserbjudandet i Oscar Properties har, enligt sammanräkning efter den förlängda anmälningsperioden, accepterats av cirka 51 procent av totalt antal preferensaktier och cirka 45 procent av totalt antal preferensaktier av serie B.

Utbyteserbjudandet innebär att bolaget erbjuder 25 nya stamaktier för varje preferensaktie som återköps respektive 50 nya stamaktier för varje preferensaktie av serie B som återköps.

Utfallet har inte någon påverkan på genomförandet av den tidigare kommunicerade företrädesemissionen, konstaterar bolaget.

Det var i förra veckan som Oscar Properties meddelade att bolaget frångått det tidigare villkoret om minst 70 procents acceptansgrad för utbyteserbjudandet baserat på en preliminär sammanräkning. Senare korrigerade dock bolaget sammanräkningen som indikerade att innehavare av 50 procent av totalt antal preferensaktier i bolaget och cirka 60 procent av totalt antal preferensaktier av serie B accepterat utbyte. De korrekta andelarna skulle då ha varit cirka 46 respektive 42 procent.