Bankregler hinder för nya företag

Publicerad 2014-08-19 11:33

Finansiering Möjligheterna för småföretag att få banklån har försämrats sedan finanskrisen. Detta eftersom reglerna gör att bankerna hellre lånar ut till större företag. Det visar en ny rapport från ESO.

Efter finanskrisen skärptes bankregleringarna, bland annat kring risknivåer. Det har gjort att banker måste ta lägre risker i dag vilket bland annat gjort det svårare för nystartade företag att få lån. Detta eftersom det anses mer riskabelt att låna ut till nya småföretag än till stora etablerade företag.

– Företagens möjligheter att få banklån har försämrats sedan finanskrisen vilket medfört kapitalförsörjningsproblem för främst mindre och nystartade företag, konstaterar Anders Bornefalk på Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) som skrivit rapporten.

Att det blivit svårare att få lån gör också att det skapats stora skillnader i möjligheten att starta ett nytt företag. I ett internationellt perspektiv finns förhållandevis få i Sverige som har tillräckliga egna besparingar för att kunna starta och driva aktiebolag.

– Företagande kan då bli till ett privilegium för de som redan har tillgång till eget kapital. Resultatet blir en samhällsekonomisk förlust och färre nya jobb, enligt Bornefalk.