Politik Det saknas en legitim grund för en bankskatt. Det går inte att ha ett skattesystem som innebär godtycklig straffbeskattning av enskilda verksamheter och branscher. Det skriver Hans Lindberg, vd för lobbyorganisationen Svenska Bankföreningen, i en kommentar.

”Bankerna gör inga övervinster. De har lägre lönsamhet än de svenska börsbolagen i övrigt. Dessutom betalar de speciella avgifter, som är väl tilltagna och reserveras, för att staten ska kunna hantera finansiella kriser”, skriver han vidare och framhåller även att ”en bankskatt skulle slå hårt mot jobb och tillväxt”.

Sveriges nuvarande regering avser att föreslå att, utöver tidigare fattade beslut, tillföra det militära försvaret fem miljarder kronor år 2022. Satsningen aviseras i budgetpropositionen för 2020 och finansieras via en bankskatt.

”Med hänsyn till de samhällskostnader som kan uppkomma i händelse av en finansiell kris bör skatteuttaget från finanssektorn öka”, framhöll regeringen i helgen.