Bank Europas banker bör inte över huvud taget betala några utdelningar för 2019, skriver Europeiska bankfederationen (EBF), där de svenska bankerna ingår, i ett brev till Europeiska centralbanken ECB:s bankövervakningsenhet.

EBF anser det inte vara lämpligt att Europas banker betalar varken utdelning eller verkställer några nya återköpsprogram i den nu rådande osäkerhet som pandemin orsakat, enligt uttalandet. Bankerna bör i stället ägna ”fullständigt fokus” på att ta ett gemensamt ansvar för att trygga kreditförsörjningen till företag och hushåll, skriver EBF.

”Alla finansiella institutioner i Europa har tagit den extrema osäkerheten och kommer prioritera soliditeten för att stötta ekonomin”, skriver EBF.

Finansinspektionen uppmanade i tisdags banker och kreditmarknadsbolag att slopa årets utdelningar av samma skäl som de som anförs av EBF. Kort därefter meddelade Handelsbanken att styrelsen föreslår att beslutet om utdelning skjuts upp till efter sommaren ”för att bättre kunna överblicka konsekvenserna av pandemin”.

Detta är också något som EBF talar om – att utdelningskapital kan avsättas tills coronavirusets effekter går att bedöma närmare.

Swedbank och SEB gav i förra veckan liknande besked: Förslaget om utdelning för 2019 kommer omprövas innan stämmor som flyttats fram.

Några besked om liknande åtgärder från Nordea hade dock inte kommit på fredagsförmiddagen. Banken har snarare indikerat att respektive kapitalposition möjliggör en utdelning trots krisen.