Kronan Mitt i den uppblossande debatten om en svensk euroanslutning väljer Handelsbanken att gå "all in" på kronan. Även analysavdelningen på bankkollegan SEB tror att den svenska valutan stärks under året.

Kronans utförslöpa mot euron och den amerikanska dollarn tilltog under förra året och har fortsatt i början av 2023. Under måndagen handlades kronan på den lägsta nivån mot euron på 14 år

Det har gjort att debatten om en euroanslutning återigen blossat upp i Sverige, vilket Privata Affärer uppmärksammat. Enligt växelkursen på tisdagseftermiddagen får svenskarna betala 11,41 kr per euro medan en dollar kostar 10,67 kr. 

Trots det väljer nu Handelsbanken att gå ”all in” på kronan. Banken uppskattar att jämviktkursen för kronan mot euron uppgår till 10 kr och drar utifrån det slutsatsen att den svenska valutan är ”undervärderad”. Det framgår i en färsk valutaanalys. 

Baserat på KIX-indexet är kronan 7,5 procent svagare än det ”långsiktiga jämviktsläget”, enligt Handelsbanken. KIX-indexet visar utvecklingen för kronan i förhållande till en korg med utländska valutor. 

Bankens valutaanalytiker lämnar sedan två rekommendationer, att sälja euron för kronor respektive sälja brittiska pund för kronor. 

Rådet att dumpa euron bygger på att Handelsbanken räknar med att Riksbanken höjer styrräntan mer än europeiska ECB. Enligt banken prisar marknaden för tillfället in en räntetopp på 3,40 procent för ECB och 3,3 procent när det gäller Riksbanken.

”Vi tror marknaden har fel och att Riksbanken så småningom landar på 3,25 mot ECB:s 3,0 [procent]”, skriver banken i analysen.

I slutet av året är bankens prognos att kronkursen uppgår till 10,75 mot euron. 

Rekommendationen att sälja brittiska pund för kronor utgår från bedömningen att Storbritanniens centralbank, Bank of England, inte kommer att höja styrräntan ytterligare från dagens 4,0 procent. 

Under det närmaste året spår Handelsbanken att växelkursen för brittiska pundet kommer att sjunka till ”väl under 12 kronor”. På tisdagseftermiddagen får svenskarna betala 12,76 kr för ett pund. 

SEB uppger i sin tur att kronans ”återhämtningspotential” mot euron kan öka under andra kvartalet om inflationstrycket i Europa fortsätter att minska och tvingar fram en mjukare framtoning hos ECB. Bankens prognos för årets fjärde kvartal är en kronkurs på 10,65 mot euron.