Banken tvingar Proacts VD sälja aktier

Publicerad 2007-11-20 17:13

Proacts VD Henrik Holms bank har sålt en stor del av hans aktieinnehav. Anledningen är att Proacts aktiekurs fallit den senaste tiden och kursen är under första noteringskursen oktober 1997.

Henrik Holms aktieinnehav har varit i depå hos banken och delvis utgjort säkerhet för andra finansiella åtaganden.

Efter bankens försäljning av Henrik Holms aktier uppgår hans innehav i Proact till 136 400 aktier.