Börsen Drygt 28 miljarder kr. Där har ni det sammanlagda kvartalsresultatet för de nordiska storbankerna. Bra, tycker bankanalytikern Robin Rane.    

 

Även om de sex nordiska storbankernas kvartalsreslutat är sämre än andra kvartalet 2019 är resultatet över förväntan.

Det menar bankanalytikern Robin Rane på Kepler Cheuvreux.

”Q2-rapporteringarna förra veckan var generellt bra för de nordiska storbankerna vars aktiekurser i snitt handlades upp med 7,6 procent under rapportveckan. Danske Bank, DNB och Swedbank gick bäst. De var upp med så mycket som 11-12 procent, medan Handelsbanken backade 2 procent”, säger Robin Rane till Swedbanks nyhetsbrev Aktiellt.

”Förklaringen är nog främst att bankernas kärnaffär utvecklades i linje med eller till och med bättre än förväntningarna, även om intjäningen förstås var lägre givet de rådande omständigheterna. Nu hoppas marknaden att den ekonomiska aktiviteten ska normaliseras och bankernas intjäning ska ticka igång igen när tredje kvartalet, som brukar vara säsongsmässigt svagt, är avklarat”, fortsätter Rane.  

Pandemin har självklart påverkat efterfrågan på en rad banktjänster och i förlängningen också resultatet, menar Robert Rane, som ändå är förvånad att tillväxten på bolånemarknaden varit relativt stark.

En känslig fråga för bankerna, precis som för andra börsbolag är utdelningen. Därför har de med undantag för Danske Bank skjutit på beslutet.

”Än så länge är det bara Danske Bank som sagt att de inte kommer att lämna någon utdelning för 2019. De andra nordiska storbankerna har skjutit på beskedet om utdelningen till i höst”, säger Robin Rane till Aktiellt.

När Robert Rane ska välja en favoritaktie bland storbankerna blir svaret:

”Vi gillar fortfarande Nordea-aktien bäst. De pågående interna förbättringarna ger positiva effekter och de senaste 3-4 åren har banken tagit ned risken i sin utlåning, vilket gör att Nordea har en säkrare kreditportfölj i den nuvarande krisen än vid finanskrisen”.

Så gick det för bankerna andra kvartalet

Bank Rörelseresultat, milj kr Förändring, 2019, %
Danske Bank 4 297 –2,2
DNB 6 112 –18
Handelsbanken 5 054 –6
Nordea 3 166 –66
SEB 4 598 –25
Swedbank 4 297 –3

Källa:DI/Factset