BANK: WYKMAN UTESLUTER INTE NYTT UTDELNINGSFÖRBUD - DI

2023-01-25 11:39:23

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Finansmarknadsminister Niklas Wykman utesluter inte nya utdelningsförbud för banksektorn framöver, och efterlyser bibehållen motståndskraft inför kommande beslut om aktieutdelningar.

Det framgår av en intervju med Dagens Industri.

Finansmarknadsministern vill inte recensera regelbeslutet om utdelningsstopp i sektorn under pandemin, men han förefaller inte ha något principiellt emot åtgärden.

"Jag kommer alltid att värna den finansiella stabiliteten och hushållens trygghet och företagens långsiktiga möjlighet till finansiering, och om man gör bedömningen att man i kriser måste agera för att säkerställa detta så kommer vi också att göra det", säger Niklas Wykman till tidningen.

Inför den kommande utdelningssäsongen har flera finansmyndigheter manat bankerna till försiktighet, trots att de fyra storbankerna på Stockholmsbörsen har betydligt mer kapital än vad Finansinspektionens kapitalkrav stipulerar, noterar Dagens Industri.

"Ekonomin befinner sig i ett svårt läge, det finns en tydlig riskbild, och jag förutsätter att alla agerar ansvarsfullt och långsiktigt i det allvarliga läge vi befinner oss i", säger Niklas Wykman.

Även inom övriga EU rådde i praktiken utdelningsstopp för banker under stora delar av pandemin. Europeiska centralbankens rekommendation på området löpte ut i september 2021, efter att ha gällt sedan mars 2020.Direkt-SE