BANK: SVEA BANK, RESURS FÅR KRITIK, BÖTER FÖR KREDITPRÖVNING

2022-06-22 08:18:19

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Resurs Bank och Svea Ekonomi, som numera har slagits samman med Svea Bank, har haft brister i sina kreditprövningar av konsumenter som fått stora blancolån.

Det skriver Finansinspektionen i ett pressmeddelande.

Bankerna får därför anmärkningar och sanktionsavgifter på 45 miljoner kronor för Svea Bank och 50 miljoner kronor för Resurs Bank.

FI:s undersökning visar att bankerna inte grundat sina kreditprövningar på tillräckliga uppgifter om konsumenternas ekonomiska förhållanden. Enligt myndigheten har de använt bristfälliga uppgifter om konsumenternas skuldsituation, vilket inneburit att de inte beaktat alla skulder en konsument kan ha haft.

Exempelvis har de bortsett från storleken på eventuella bolån, enligt FI. De ska också ha bortsett från utgifter konsumenterna haft för boende, barn och tidigare lån.

"Att företagen helt har bortsett från utgifter som är centrala för konsumenter och inte ens har beaktat storleken på eventuella bolån är anmärkningsvärt", säger FI:s biträdande generaldirektör Susanna Grufman i en kommentar.Direkt-SE