BANK: SVÅRT SÄGA OM KLIMATEXKLUDERING ÄR RÄTT VÄG - VD SEB

2021-11-19 10:58:04

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det är svårt att säga om exkludering eller aktivt engagemang är rätt väg i finansieringssammanhang på hållbarhetsområdet.

Det sade SEB:s vd Johan Torgeby under ett panelsamtal vid Bankföreningens årsmöte på torsdagen där hållbarhet var ett av de teman som diskuterades.

Att sluta låna ut pengar är inte alltid det önskvärda enligt SEB-chefen eftersom lånet kanske då bara plockas upp av en annan investerare som tar mindre ansvar och inte driver på förändring.

Det finns mycket forskningsslutsatser om miljöfrågor, men det saknas forskning kring vad som händer om banker slutar låna ut pengar till ett företag, menar han.

Om någon annan som är mindre ansvarsfull än dig plockar upp lånet är det en skada, medan om någon som är mer ansvarsfull plockar upp lånet och tar positionen hjälper det till att accelerera omställningen, sade Johan Torgeby.

Han noterade samtidigt att om ingen plockar upp lånet så är det ett anti-incitament för företaget att fortsätta finnas eftersom bolaget ytterst kan få likviditetskris. SEB-chefen uppmanar forskare att räkna på dessa frågor.

När det gäller gröna fonder är det vanliga att man exkluderar företag som inte möter vissa kriterier, något som även SEB arbetar med.

"Det är inte alltid en positiv sak. Ibland borde man kanske försöka engagera sig och vara den ansvarsfulla rådgivaren och hjälpa företagen", resonerade SEB-chefen.

En sak som han däremot anser att man kan slå fast är att ett passivt agerande inte är hållbart.

"Om man har en passiv roll bara för att det är lönsamt är man egentligen bara tyst kapitalgivare och då kan man inte med handen på hjärtat säga att man gör någonting annat än att tjäna pengar", anser SEB-chefen.

Vissa bedömare, däribland den globala kapitalförvaltaren Blackrocks tidigare hållbarhetsinvesteringschef Tariq Fancy, är kritiska till bland annat "gröna obligationer" och menar att dessa inte hjälper. Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen framhöll i detta sammanhang vid panelsamtalet vikten av att sätta pris på koldioxidutsläpp.

"Hållbarhetens kärna är att prissätta de här sakerna rätt. Det är då finanssektorn gör det som den är bäst på, nämligen att prissätta risk och möjligheter", sade han.

"Pudelns kärna är att prissätta saker rätt så att det inte är lönsamt att köpa ett oljebolag – inte för att man inte vill utan för att det inte är lönsamt", argumenterade Erik Thedéen.Direkt-SE