Banker spekulerar i livsmedel

Publicerad 2012-06-04 13:15

Spekulation i livsmedelspriser har kritiserats av bland andra FN för att bidra till prisstegring av världsmarknadspriserna på mat.

Nordea slutar nu att investera i värdepapper som innebär att bankkunder är med och spekulerar i livsmedelspriser på världsmarknaden, skriver tidningen Råd & Rön, medan Swedbank aldrig har erbjudit den typen av investeringar.

– Vårt beslut baserar sig på en rad internationella analyser, som påvisar ett samband mellan spekulation på de finansiella marknaderna och kraftigt varierande och rekordhöga livsmedelspriser, säger Klaus Fridorf, chef för ansvarsfulla investeringar hos Nordea, till tidningen.

Däremot fortsätter SEB och Handelsbanken att erbjuda råvaruobligationer som baseras på livsmedel, enligt tidningen.