BANK: REKOMMENDERAS AV ARN ATT ÅTERBETALA LURADE KUNDER (OMS)

2022-11-10 06:01:59

(Omsändning: Skickades första gången på onsdagskvällen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Allmänna reklamationsnämnden, ARN, kommer med nya rekommendationer för banker vars kunder har blivit lurade av bedragare. I åtta ärenden av nio anser ARN att banken ska återbetala merparten av de besparingar som bedrägerioffer har förlorat.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Rekommendationerna kommer efter en dom i Högsta domstolen, där en konsument ansågs agerat grovt oaktsamt men inte särskilt klandervärt, efter att ha blivit lurad att lämna ut sina bankuppgifter till bedragare. Konsumenten behövde därför inte svara för mer än 12.000 kronor av de transaktioner som genomförts.

Tidigare har konsumenter i liknande situationer själva fått bära hela förlusten.

"Utan HD:s vägledande dom hade förhållandet varit det motsatta, vågar jag påstå. Domen är av mycket stor betydelse för människor som har drabbats av bankbedrägerier", säger Cecilia Tisell, Konsumentombudsman och generaldirektör för Konsumentverket.

"Jag förutsätter nu att bankerna följer ARN:s rekommendationer liksom att de på eget initiativ omprövar tidigare fall där de låtit konsumenterna bära hela förlusten", fortsätter hon.

ARN:s beslut var inte enhälliga, då representanterna från bankbranschen anmälde sig skiljaktiga i samtliga ärenden.Direkt-SE