Bank råder kunderna att ”sälja allt”

Publicerad 2016-01-12 11:37

Aktier Sälj allt och säkra tillgångarna i statsobligationer och högkvalitativa obligationer. Det råder ger Royal Bank of Scotland, RBS, till sina kunder, rapporterar den brittiska tidningen The Telegraph.

RBS varnar för en deflationskris i hela världen under 2016, samt att stora börser snabbt kan falla med en femtedel, samtidigt som oljepriset kan sjunka betydligt, ner till 16 dollar per fat, en nivå som senast setts efter den asiatiska krisen 1999.

Det är i ett brev som gått ut till bankens kunder som de drastiska varningarna ges. RBS anser att dagens situation har stora likheter med hur det var under 2008, strax före den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers gick omkull, vilket blev inledningen till den stora finanskrisen.

Andrew Roberts, credit chief på RBS, uppger i en intervju med The Telegraph att den justering av aktiemarknaden som pågår i Kina kommer att få en starl snöbollseffekt. Det drabbar europeiska och amerikanska börser med så mycket som 10 till 20 procent på nedsidan.

”Det här handlar om att försvara sitt kapital, inte om avkastning. I en fullpackad salong känns nödutgångarna mycket små och trånga”, skriver han i brevet till kunderna.

RBS tror vidare att den globala handeln krymper till nivåer som kommer att påverka tillväxten och företagens balansräkningar mycket negativt. Extra svårt blir det eftersom skuldnivåerna samtidigt är på rekordhöga.

Till tidningen säger han också att Londonbörsen och FTSE 100 som har hög koncentration av energibolag och råvaror sannolikt tar mer stryk än börserna i övriga Europa. London är sårbart och där finns många med hög koncentration av olje- och gruvbolag i portföljerna som tror att utdelningarna är ”säkra” även framåt.

– Men de kommer att upptäcka att de inte är ett dugg säkra, säger han.