BoE Bank of England (BOE) kommer att från och med i dag genomföra temporära köp av statsobligationer med längre löptider. Syftet med köpen är att återställa ordnade marknadsförhållanden.

Det skriver den brittiska centralbanken i ett pressmeddelande på onsdagen.

”Köpen kommer att genomföras i den omfattning som krävs för att uppnå detta resultat”, skriver BOE.

Banken upprepar att den bevakar utvecklingen på de finansiella marknaderna mycket noga i ljuset av den ”signifikanta” omprissättningen av brittiska och globala finansiella tillgångar. Omprissättningen har, enligt BOE, blivit mer signifikant de senaste dagarna – och påverkar i synnerhet brittiska statspapper med långa löptider.

”Om dysfunktionerna på denna marknad skulle fortsätta eller förvärras skulle det finnas en väsentlig risk för den finansiella stabiliteten i Storbritannien. Det skulle leda till en omotiverad åtstramning av finansieringsvillkoren och en minskning av kreditflödet till realekonomin”, skriver centralbanken.

BOE skriver vidare att köpen kommer att vara ”strikt tidslimiterade”, och de avser att tackla ”ett specifikt problem i marknaden för långa statsobligationer”

”Köpen kommer att ske från och med i dag till och med den 14 oktober. Köpen kommer att avvecklas på ett mjukt och ordnat sätt när väl riskerna mot marknadens funktion bedöms ha avtagit”, skriver BOE.

Centralbanken upprepar också att den penningpolitiska kommittén (MPC) kommer att göra en full utvärdering den senaste makroekonomiska händelseutvecklingen vid nästa schemalagda möte, och ”agera i enlighet med detta”.

”MPC kommer inte att tveka att ändra räntan så mycket som krävs för att uthålligt återföra inflationen till 2-procentsmålet på medellång sikt”, skriver BOE.

Banken tillägger att planen att minska obligationsinnehavet med 80 miljarder pund inte påverkas av bagens beslut. Men bankens exekutiva kommitté har senarelagt inledningen för obligationsförsäljningarna till den 31 oktober.