BANK: MORGONENS RAPPORTER BEKRÄFTELSE PÅ TRENDER - SHB

2021-10-21 10:01:01

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) DNB:s och Swedbanks, liksom Nordeas, nedersta rad var bättre än förväntat med stöd av bättre kreditkvalité än väntat. Den övergripande trenden i huvudintäktsrader var dock i stort som väntat. Bankrapporterna bör inte föranleda några större kursreaktioner.

Det säger Thomas Eskildsen, bankanalytiker på Handelsbanken, till Nyhetsbyrån Direkt.

"Rapporterna bekräftar att saker utvecklas väl. Jag räknar inte med några stora kursrörelser utan att DNB och Swedbank handlas relativt neutralt till svagt positivt", framhöll han till Nyhetsbyrån Direkt inför börsöppning.

Swedbank var vid 9.40-tiden upp runt 1,5 procent medan DNB inledde torsdagen kring oförändrat.

En stor del av att DNB:s nettoresultat var 17 procent starkare än Infronts snittestimat berodde på de oväntade kreditåtervinningarna i det tredje kvartalet kombinerat med ett högre tradingnetto från en oväntad mark-to-market-post. Därtill påpekar SHB-analytikern att utdelningsbeskedet om 9 norska kronor per aktie för 2020 var "ganska så väntat".

Både för DNB och Swedbank noterar han att räntenettot hade en relativt bra utveckling i det tredje kvartalet. För Swedbank ger det en bekräftelse på en bra lånetillväxt och att bolånekonkurrensen inte är så hård som kunnat befarats.

"Trenderna är i stort i linje med förmodan", säger han.

Även Nordea tycker han visade upp en relativt stabil rapport. Oväntade kreditåtervinningar bidrog till att den nordiska storbanken redovisade ett nettoresultat som var 9 procent över förväntan.

Sedan tidigare under rapportperioden har både SEB:s och SHB:s kreditförluster varit lägre än förväntat.

Thomas Eskildsen noterar avseende Nordea en bra lånevolymsutveckling inom hushållslån medan volymutvecklingen däremot fortsatt är klen på företagslånesidan. Samtidigt fortsätter Nordeas kapitalförvaltning att utvecklas starkt.

"Underliggande var Nordeas rapport ganska mycket i linje med förväntan och visar på bra framsteg. Samtidigt har Nordeas aktiekurs redan gått ganska starkt i år", påpekade SHB-analytikern för Nyhetsbyrån Direkt inför börsöppning.

Att Nordea ska redovisa nya finansiella mål i samband med bokslutet i februari samt har beslutat att inleda återköp av aktier ser han som i linje med tidigare indikationer.

Nordea har inlett ned nära 3 procent i Stockholm.

Pareto klassar Nordeas rörelseresultat före kreditförluster som något klent. Detta resultatmått var förvisso i linje med konsensus men 6 procent under analyshets egna prognos. Pareto pekar på en sekventiell viss minskning i både räntenetto och tradingintäkter på grund av marginalpress respektive säsongsmässigt lägre aktivitet.

"Sammantaget är rapporten något på den mjuka sidan", anser analyshuset som har rekommendationen köp på Nordea.

Pareto tycker däremot att Swedbanks rapport var "stark" med över hela linjen bättre utfall än väntat för det tredje kvartalet. Analyshuset, med rekommendationen behåll, anser i skenet av det att en relativt stark kursutveckling mot sektorn som helhet är befogad för Swedbankaktien, framhöll Pareto, med rekommendationen behåll, i en snabbkommentar inför öppning.

Pareto, med rekommendationen behåll även på DNB, anser att den norska storbankens underliggande resultat var i stort som väntat och att rapporten inte kan tänkas föranleda några större estimatförändringar.Direkt-SE