JP Morgan: Svenska bankaktier är högt värderade

Publicerad 2016-01-26 12:51

Aktier JP Morgan ger rådet att ha en försiktig hållning till svensk banksektor på grund av en hög relativvärdering kombinerat med överhängande regleringsrisk.

Det framgår av en analysuppdatering av nordiska banker daterad den 26 januari där JP Morgan föredrar dansk framför svensk banksektor. Riktkursen för samtliga de fyra svenska storbankerna justeras samtidigt ned (se nedan).

Enligt JP Morgans prognos kommer Riksbanken att sänka räntan med ytterligare 10 punkter vid februarimötet, vilket skulle pressa bankernas vinster. En ytterligare faktor som talar emot svensk banksektor är Finansinspektionens alltmer hökaktiga retorik kring kapitalkrav, anser JP Morgan.

Här framhålls det att den kontracykliska bufferten kan komma att höjas redan i mars medan det sker en översyn av de svenska bankernas interna modeller.

”Båda dessa delar kan medföra högre kapitalkrav för svenska banker”, skriver JP Morgan som inte anser att de svenska bankernas relativvärderingar prisar in rådande regleringsrisk.

I Norden är Danske följt av Jyske (båda med rekommendationen övervikt) JP Morgans bankfavoriter.

Därefter kommer Nordea (också övervikt) som trea.

Bland bankerna med rekommendationen neutral är hackordningen SEB, Swedbank och norska DNB.

För Handelsbanken är rekommendationen undervikt.

* Nordea får riktkursen sänkt med 1 krona till 106 kronor.

* SEB:s riktkurs sänks 3 kronor till 95 kronor.

* Riktkursen för Swedbank dras ned 10 kronor till 200 kronor.

* SHB:s riktkurs sänks 4 kronor till 106 kronor.