BANK: DNB VÄNTAR SIG STARKA RAPPORTER 3 KV, HÖJER RIKTKURSER

2021-10-12 17:03:02

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Svenska storbanker väntas fortsätta att visa en positiv och stabil resultattrend i det tredje kvartalet.

Det skriver DNB i en analys inför bankrapporterna. Den norska banken ser potential för fortsatt uppvärdering av sektorn då bankernas robusthet blir alltmer tydlig och kapitaldistributionen återupptas efter pandemin.

DNB har sänkt uppskattningen av kapitalkostnaden med 50 baspunkter vilket har lett till höjda riktkurser för alla banker med i snitt 7 procent. DNB:s syn på sektorn är fortsatt positiv med köprekommendationer för Nordea, Handelsbanken och SEB samt behåll för Swedbank.

DNB förutspår att de svenska storbankerna samt Nordea kommer att i snitt rapportera en avkastning på eget kapital på 11,8 procent, i stort sett intakt på årsbasis trots en betydande uppbyggnad av kapital under det gångna året då särskilda utdelningsrekommendationer varit i bruk på grund av pandemin.

Den norska banken tror att de övervägande positiva trenderna för räntenettona fortsatt under tredje kvartalet med stöd av hälsosam utlåningstillväxt, särskilt inom svenska bolån där de svenska storbankerna generellt har expanderat i linje med marknaden efter att tidigare ha tappat mark till utmanare.

Provisionsnettona väntas ha fortsatt att öka med gott stöd av återhämtning inom korttransaktioner. Kreditförlustnivåerna väntas förbli nära noll för samtliga banker, men DNB förväntar sig i kvartalet inga betydande återföringar av de särskilda pandemireserveringarna.

DNB har höjt riktkursen för Nordea till 126 kronor (122), för SEB till 142 kronor (135), för Handelsbanken till 118 kronor (107) och för Swedbank till 198 kronor (183).Direkt-SE