I annonssamarbete med BAMMER

Annons Bammer Sverige AB har arbetat fram en plattform som syftar till att förenkla för svenska investerare som letar efter börsoberoende avkastningsalternativ. Det handlar bland annat om investeringsfastigheter, onoterade högränteobligationer, projektfinansiering av fastigheter samt gröna obligationer.

Plattformen innefattar internationellt erbjudna investeringsmöjligheter som Bammer har valt ut.

– Under de senaste tio åren har det vuxit fram en marknad där privatägda bolag gör emissioner med fasta ränteerbjudanden. Dessa säljs i nuläget av lokala investeringsförmedlare runt om i världen eller av agenter baserade i London, säger Bammers vd Magnus Wikström.

Bammers plattform gör det enklare för investerare att hitta dessa produkter, då de redan köps av privata investerare, företag och institutioner över hela världen, säger Magnus Wikström.

Bammers plattform är främst inriktad på bolag inom grön energi och fastigheter, och produkter som ger investerare ägarskap i fast egendom. För att bolagen ska få in önskad emissionsvolym krävs inte bara attraktiva avkastningsnivåer utan också korta löptider.

– Dessutom krävs godtagbara säkerheter för investerare. Det kan till exempel bestå i förmånsrätt till bolagets tillgångar i kombination med underliggande säkerheter i mark eller fastigheter, berättar Magnus Wikström.

Läs mer om Bammer och aktuella investeringsmöjligheter här.

Av: Bammer Sverige AB

Detta är en annons från Bammer Sverige AB och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer. Bammer Sverige AB är registrerat som finansiellt institut hos finansinspektionen. Inga finansiella medel går via Bammer, och därför är bolaget inte kopplat till risken i någon produkt. Investeraren ingår avtal med bolaget bakom vald produkt. Bammer får intäkter från de bolag som erbjuder produkter.

Läs mer om Bammer på bammer.se.