BAMBUSER: VD-NÄRSTÅENDE BOLAG ÖKAT INNEHAV

2022-08-04 07:40:50

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Regnum Cognatio, ett bolag närstående till Bambusers vd Maryam Ghahremani har köpt nära 200.000 aktier i Bambuser i tre transaktioner, för ett totalt belopp om cirka 0,9 miljoner kronor.

Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Efter aktieköpen har Regnum Cognatio 280.536 aktier i Bambuser, enligt ägardatatjänsten Holdings.Direkt-SE