Så går det för Bambusers aktie i premiären

Publicerad 2017-05-05 08:30

Notering I dag var det premiär för livevideobolaget Bambusers aktie på First North. Strax efter öppning handlades aktien för 6,80 kr vilket motsvarar en nedgång på hela 26 procent jämfört med teckningskursen på 9,20 kr.

Emissionen omfattade 2,6 miljoner nyemitterade aktier à 9,20 kr styck, motsvarande 17 procent av bolaget och därmed motsvarande ett bolagsvärde om cirka 115 miljoner kr före erbjudandet.

Pengarna ska användas för ökad försäljning

Bambuser kommer att använda en stor del av de 24 miljoner kronor som tas in till att öka försäljningen, med tydligt fokus på den amerikanska marknaden.

Det säger vd Hans Eriksson i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt inför den första handelsdagen på First North fredagen den 5 maj.

Priset i emissionen motsvarade ett bolagsvärde på 115 miljoner kronor före erbjudandet.

Enligt prospektet ska 70 procent av emissionsbeloppet gå till försäljning och marknadsföring medan 30 procent ska gå till fortsatt utveckling av bolagets produkter.

”Efter att ha tagit in 24 miljoner kronor kommer vi att ha ungefär 40 miljoner i nettokassa. Vi ska inte slösa, men vi ska vara rimligt aggressiva i vår anställningstakt och ta tillvara på den möjlighet som finns. Under de senaste 6-9 månaderna har det skett en dramatisk förändring hos beslutsfattare när det gäller mobil livevideo”, säger Hans Eriksson.

Bambuser är verksamt på en marknad som växer kraftigt och har som mjukvaruföretag en mycket stor hävstång ifall bolaget lyckas, framhåller han.

Bambusers intäkter ökade 65 procent under det andra halvåret 2016, efter två räkenskapsår med sjunkande intäkter och förluster. Livevideobolaget har lämnat konsumentsidan (B2C) och är nu helt fokuserade på business-to-business (B2B). Företaget har tagit fram en plattform som stod klar i slutet av förra året bestående av två produkter.

”Grundpelaren för båda produkterna är att arbetsflödet ska vara väldigt enkelt. Det tror vi är nyckeln för att få det att fungera och kunna rulla ut lösningen i stora organisationer”, säger Hans Eriksson.

Den ena produkten, Iris Flow, är en fristående betalapplikation för operativsystemen Ios och Android för att sända livevideo.

Den andra, Iris Dev, är en lösning som utvecklare kan integrera direkt i sina egna Ios- eller Android-appar så att användare kan sända och titta på mobil livevideo. Den är avsedd för de applikationsutvecklare som inte har mobil livevideo som kärnverksamhet.

”Vår lösning är enkel att integrera och innebär att man får en mobil videolösning i sin app utan att behöva bygga upp ett eget mobilt team”, säger Hans Eriksson. Tiden till att nå marknaden reduceras således med säkert ett år, enligt Bambuser-chefen.

Den andra nischen är fältservicebolag, alltså bolag som har en stor del av sin personal ute på fältet. Den nischen ska mötas genom Iris Flow.

”Kommunikation via mobil livevideo medför ökad produktivitet, effektivitet och sänkta kostnader. När man är ute på fältet finns det alltid någon centralt belägen person som vet mer”, säger Hans Eriksson.

Bambuser-chefen betonar även att bolagets lösningar inte kräver ytterligare hårdvara för kunden.

”Det gör att vi ser möjlighet att rulla ut det här i stora bolag med mycket personal på fältet.”

Hur väntas intäktsrelationen mellan olika segment bli?

”Produktmässigt tror vi att den fristående appen Iris Flow kommer att vara den större intäktskällan under de närmaste 9-12 månaderna. Vår fasta övertygelse är att den integrerade produkten Iris Dev därefter kommer att bli en större intäktskälla, mycket beroende på att det finns en rörlig komponent i den integrerade versionen där kunderna betalar för de tittartimmar de faktiskt konsumerar”, säger Hans Eriksson som tillägger att bolaget har fått bra gehör från kundhåll om att detta är en lämplig betalningsmodell.

Känner era kunder inte en oro för att betalning baserad på tittartimmar skapar osäkerhet kring hur stor deras kostnad för livevideo kommer att bli i slutänden?

”Som kund kan man själv sätta ramarna för hur mycket video som kan sändas och konsumeras och av vem. Ett bra exempel är det amerikanska artist-to-fan-företaget BKSTG (läs: backstage) som använder vår produkt. För att kunna ta del av deras sändningar måste fansen betala för sig, så därigenom blir det per automatik en bra affär för BKSTG när antalet tittare ökar. Får du ett stort användande av din mobila livevideo har du förmodligen en affärsmodell som fungerar, oavsett om det är en premiumversion eller annonsbaserat”, resonerar Hans Eriksson.

Kommer ert erbjudande att passa alla kundtyper med tanke på att värdet av en tittare kan vara olika stort för en kund med betalvägg jämfört med en kund som främst vill nå ut bredare i marknadsföringssyfte?

”Är du en större aktör inom ett fältservicesegment kommer du förmodligen inte att betala särskilt mycket tittartimmar – däremot kommer du att betala en betydligt högre licenskostnad”, säger Bambuser-chefen.

”Ur ett konsumentplattformsperspektiv är jag helt övertygad om att vi har en modell som fungerar. Det finns många väletablerade affärsmodeller kring premiumabonnemang, pay-per-view, annonsering och liknande. Mobilannonsering väntas fram till år 2019 dubbleras från 100 till 200 miljarder dollar per år. De stora sociala medieplattformarna satsar på video för att det engagerar, driver trafik och ger möjlighet till annonsvisningar”, säger han.

Det finns en del billiga program och gratislösningar som erbjuder videosamtal. Hur står sig ert erbjudande mot dem?

”Gratislösningarna har vissa komplikationer och är videosamtal 1-till-1 medan Irisplattformen är 1-till-många. Varken Apples Facetime eller Microsofts Skype sparar videomaterialet. Med vår lösning sparas allt videomaterial och taggas med relevant metadata i form av tid, plats och vilken enhet man har gjort det ifrån. Man har kontroll i en helt stängd miljö”, argumenterar Bambuser-chefen.

”Med Iris går materialet automatiskt till vår browserbaserade lösning som ett stort antal personer kan ha uppe. Man behöver som fältarbetare inte vara beroende av att en specifik person svarar och kan genomföra ett samtal.”

Bolag såsom Xmreality säljer specialiserade lösningar med ”förstärkt verklighet”, augmented reality, där man exempelvis kan visa verktygsrörelser i realtid. Hur klarar ni konkurrensen mot sådana specialiserade lösningar?

”Xmreality har en lite mer nischad lösning och är väldigt mycket ‘1-till-1″. Med vår lösning kan man även jobba ‘1-till-väldigt-många'”, svarar Bambuser-chefen.

”Vår lösning har en skalbarhet gentemot stora organisationer där vi har fått väldigt bra gehör – framförallt när jag har pratat med dem under det första kvartalet i år”, hävdar han.

Ni har historiskt haft mycket medie- och kommunikationsbolag som kunder. Kommer det att förbli så?

”Media ser vi fortfarande som en väldigt intressant marknad som vi kommer att fortsätta ha stort fokus på. Behovet av videomaterial för nyhetsmediebolag ökar dramatiskt. Det här är ett sätt för alla mediebolag att skapa sig ett innehåll som gör att man kan fortsätta överleva och generera annonsintäkter”, säger Hans Eriksson.

Hur många säljare ska ni ha, var ska de vara baserade och vilka geografiska marknader ska de bearbeta?

”Fram till december i fjol hade vi bara en säljresurs. Under det första kvartalet har vi rekryterat ytterligare tre säljresurser – två i San Fransisco och ytterligare en i Stockholm. Vi har även kontrakterat tre säljrepresentanter som jobbar provisionsbaserat – en i Sydamerika, en i Kalifornien och en i Berlin”, uppger Bambuser-chefen.

Livevideobolaget avser fortsätta växa säljkåren med tydligt fokus på den amerikanska marknaden. Företagets andra huvudmarknad kommer att bli Europa.

”På kort sikt har vi som ambition att få på plats två personer på den amerikanska östkusten från Boston till Washington. Där finns i princip alla mediebolag, många fältservicebolag och mycket applikationsutvecklare. Sedan kommer vi att fortsätta växa säljkåren systematiskt, även underifrån. Vi behöver kundkontoansvariga samt support- och service-funktioner.”

I memorandumet inför nyemissionen uppgav Bambuser att bolaget ska bli kassaflödes- och resultatpositivt någon gång under 2018 på rullande tolvmånadersbasis.

”Det blir under det andra halvåret 2018. De pengar vi tar in ska ta bolaget till lönsamhet – det känner jag mig trygg med”, säger Hans Eriksson som därmed indikerar att ytterligare kapital inte ska behöva tas in.

Nettoomsättningen har sjunkit år för år sedan 2013/2014 från 8,3 miljoner kronor till 6,8 miljoner och 5,8 miljoner. Varför?

”Toppen kom från en större affär med Sony när vi integrerade vår teknologi i deras mobilkameror. Under andra hälften av 2014 till 2016 har vi haft fokus på att ställa om företaget från ett B2C-företag till ett renodlat B2B-företag. Bolaget hade helt enkelt inte resurser att anställa ytterligare säljpersonal och därför har intäktssidan blivit något lidande under den här perioden. Men nu har vi resurser, vi har anställt säljare och ser resultat av det.”

Bambusers räkenskapsår bryts i månadsskiftet juni/juli.

I senaste årsredovisningen säger ni att ni ser positivt på försäljningsutvecklingen under 2016/2017 och framöver?

”Under juli-december 2016 hade vi intäkter på drygt 7,2 miljoner kronor. Var vi landar för hela räkenskapsåret får vi se när bokslutsrapporten presenteras i augusti. Nu har vi haft ett antal säljare aktivt ute på marknaden under ett par tre månader. Vi har sett väldigt positiva resultat av dessa anställningar så här långt”, säger Bambuser-chefen.

”Sedan får man vara medveten om att vi räknar med ledtider på 3-4 månader från första kontakt till avslut. Men vi har sett jättepositiva resultat och känner oss väldigt nöjda och komfortabla med den situation vi är i”.

Hur mycket av era nuvarande intäkter ligger i er ”nya” affärsmodell och är hållbara för framtiden?

”Vi fick ett bidrag från Google före förra sommaren på 400.000 euro som inte kommer att återkomma, men i övrigt har vi tolvmånadersavtal med i princip alla kunder. I ett par undantagsfall har vi 24-månadersavtal. Vår ambition är att bygga en kundmassa med väldigt låg omsättningshastighet. Det kan vi bara göra genom att leverera en väldigt bra produkt.”

Hur skulle du beskriva konkurrensbilden?

”Det finns ett par konkurrenter, men inte jättemånga. Vår integrerade produkt, Iris Dev, har en halv konkurrent – ett amerikanskt bolag som erbjuder ett utvecklarverktyg som dock ställer mycket högre krav på användarens tekniska video- och streamingkunskaper. Deras lösning kräver att man skaffar mobil utvecklarkapacitet”, säger Hans Eriksson som dock uppger sig vara ganska övertygad om att det kommer att komma mer konkurrens.

Till den fristående applikationen Iris Flow finns det ett par konkurrenter, men enligt Hans Eriksson ingen som har tagit några stora marknadsandelar.

”Ett snäpp upp i kedjan kan man titta på hårdvarubaserade lösningar. Där finns det exempelvis ryggsäckslösningar från LiveU, TvU, Aviwest och Dejero där man petar in sim-kort till alla operatörer som finns i regionen. Mediebolag använder den genom att koppla in en videokamera, men man kan även få en videoapplikation till lösningen”, säger han.

”Konkurrensen är relativt låg i dag, men kommer naturligtvis att bli större”, förutspår han.

Även om intresset för live-video ökar – behöver man inte räkna med ganska hög prispress?

”You tell me. Det är klart att för varje dag går väl prisbilden ned något. Vi ser ingen dramatisk prispress framför oss i nuläget, men man måste ju hela tiden anpassa sig efter hur marknaden fungerar. Vi känner oss väldigt trygga med den prisbild och de marginaler vi har”, säger han och framhåller att bolaget har högmarginalprodukter.

”Vi räknar med bruttomarginaler på Iris Flow på uppåt 90 procent och på den integrerade produkten Iris Dev räknar vi med nettomarginaler på runt 50 procent”.

Ska ni främst växa organiskt? Hur ser ni på förvärv?

”Man ska inte utesluta att det kan dyka upp mindre ‘lådor’ som skulle kunna vara intressanta för oss, speciellt inom delar där det råder stor brist såsom kring bra utvecklarkapacitet. Men då handlar det om väldigt små förvärv. Vi har byggt hela vår plan på att växa organiskt.”

Finns det någon chans att ni kan bli uppköpta?

”Det vore osunt för mig att spekulera i det. Har man en tillräckligt bra produkt på en tillräckligt intressant marknad kan förstås någon tycka att det vore intressant att inkorporera. Det är väl inte omöjligt.”

Hur beroende är ni av enskilda kunder?

”Vår största kund står för knappt 15 procent av vår omsättning, så vi är inte jätteberoende av någon kund. Det beroendet väntas samtidigt minska i takt med att vi skapar nya kundrelationer.”

I den öppna Bambuser-appen verkar det inte finnas särskilt mycket sändningar jämfört med i andra livevideo-appar såsom Periscope?

”Vi har ju svängt hela bolaget från B2C till B2B. Den öppna plattformen finns kvar, men är en marginell del som vi inte marknadsför och som vi helst ser att folk inte använder. Vi har haft kvar den av bekvämlighetsskäl för de som sedan tidigare använder den. Den är ingen affärsgrundande verksamhet för oss överhuvudtaget”.

Andra livevideoappar har haft bekymmer med oseriösa tittare, ibland robotar, som sprider reklam. Sådant skulle med er modell kunna klassas som tittare som kunden faktureras för. Är det ett bekymmer ni har upplevt eller funderat kring?

”Det är inget problem som vi har upplevt. Det är åtminstone ingen reaktion som vi har fått från kund. Den typen av problematik kan ju dyka upp i alla former och då måste man hantera det när det händer och hitta någon form av lösning.”

Riskerar ni att bli stämda för spridning av copyright-skyddat material på er kanske viktigaste marknad Nordamerika?

”Nej, det vore som att Vägverket skulle bli stämda för att någon kör för fort på deras vägar. Vi har tydliga avtal gentemot våra kunder som stipulerar att det är kunden som är ansvarig för sin tjänst som vår teknologi är integrerad i. Där känner vi inte någon risk. Att det finns nämnt i prospektet beror på att man ur ett legalt perspektiv måste nämna det.”

I prospektet nämner ni även så kallade change of control-klausuler som ger kunder rätt att säga upp avtal i samband med ägarförändringar – hur stor är den risken?

”Det är inte alls sannolikt i dagsläget och skulle i princip endast kunna komma i spel om bolaget till exempel köps upp av en större medieaktör och en befintlig kund anser att det finns ett konkurrensförhållande mellan köpande bolag och kund som skulle kunna medföra att man vill säga upp avtalet.”

Avslutningsvis – vad avser du lägga mest tid på under det närmaste året?

”Framförallt på att bygga organisationen och se till att kombinationen av teknik och sälj fungerar. Ambitionen är även att synas mycket ute hos kund. Sedan måste jag ju hantera frågor kopplade till att vara ett börsnoterat bolag”, konstaterar Hans Eriksson.

Följ Bambusers aktie här:

{Chart}