BAMBUSER: OMSÄTTNINGEN MINSKADE TILL 66 MLN KR (73) I 4 KV

2023-02-10 08:18:06

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bambuser, som säljer lösningar för så kallad live video-shopping, redovisar omsättningen 66 miljoner kronor (73) i det fjärde kvartalet 2022.

Det framgår av delårsrapporten.

Rörelseresultatet kom in på -34 miljoner kronor (-73) och justerat ebitda på -27 miljoner kronor (-25). Det rena ebitda-resultatet var på -17 miljoner kronor (-56).

De årligen återkommande intäkterna (ARR) växte till 149 miljoner kronor (89), en valutajusterad ökning med 57 procent, efter att de amerikanska marknaderna varit särskilt starka.Direkt-SE