BAMBUSER: ÖKAD FÖRSÄLJNING, VIKANDE RESULTAT 3 KV

2022-10-27 08:28:17

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bambuser ökade försäljningen till 48,0 miljoner kronor under tredje kvartalet (41,5). Den totala omsättningen skrevs till 64,8 miljoner (64,0).

Rörelseresultatet uppgick till -58,3 miljoner (-59,9), medan det på justerad nivå (ebitda) uppgick till -34,6 miljoner (-19,6).

Det fria kassaflödet var -43,9 miljoner (54,1).Direkt-SE