Aktie Eriks Selins fastighetsbolag Balder vill köpa tillbaka samtliga utestående obligationer som totalt uppgår till drygt 4 miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget skriver att återköpserbjudandet löper ut klockan 14.00 den 4 april, det vill säga på tisdag nästa vecka, om det ”inte förlängs, dras tillbaka eller avslutas”. Förväntad likviddag är den 11 april. 

Det handlar om sex obligationer som totalt uppgår till drygt 4 miljarder kronor. 

Balder vill köpa tillbaka obligationerna för mellan omkring 97 till 99,5 procent av nominellt värde, beloppet som låntagaren ska betala obligationsägaren på förfallodagen.

I pressmeddelandet skriver Balder att bolaget vill köpa tillbaka obligationerna mot kontant vederlag, justerat för att ”reflektera upplupen ränta”.

Balder-aktien stiger efter beskedet. Vid 10.25-tiden handlas bolaget upp drygt 5 procent på Stockholmsbörsen. 

Tidigare i mars sänkte kreditvärderingsjätten Moodys’s fastighetsbolagets kreditbetyg till skräpstatus, vilket Privata Affärer rapporterade om