Budstriden Balder har köpt ytterligare aktier i det norska fastighetsbolaget Entra varefter innehavet motsvarar 10 procent av aktierna. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

Balder flaggade för 5 procent av aktierna i Entra den 7 december.

Innehavet uppgår efter den senaste ökningen till drygt 18,2 miljoner aktier. Den affär som utlöste flaggningsplikten omfattade 20.000 aktier, och den gjordes den 9 december till en snittkurs om 170:94 norska kronor.

Castellum lade fram ett budförslag på Entra den 26 november och har därutöver köpt drygt 8 procent av aktierna i Entra. SBB lade också ett bud i slutet av november, ett bud som drogs tillbaka under onsdagen.

Balder sade i samband med flaggningen för 5 procent att bolaget inte hade någon avsikt att lägga ett bud på hela Entra.

”Vi föredrar att Entra fortsätter som ett noterat bolag på Oslo Börs”, sade Erik Selin vid det tillfället. Han sade även att Balder betraktar innehavet som en långsiktig investering.

Entra har under se senaste veckorna låtit göra en ny värdering av bolagets fastighetsportfölj och på onsdagen kom resultatet: +8 procent till nästan 57 miljarder kronor. Samma dag kritiserade SBB värderingen och de antagande som låg till grund för värderingen. Men Erik Selin ger sitt stöd.

”Jag tror nog att det är en korrekt bedömning bolaget har gjort”, säger Erik Selin till Dagens Industri angående antagandet om ett lägre avkastningskrav i modellen.