Aktier Balder har köpt ytterligare 610.059 aktier i Entra och äger efter köpet totalt 61.320.119 aktier i det norska fastighetsbolaget, motsvarande 33,67 procent av aktier och röster. Det framgår av ett pressmeddelande.

Balder avser att mot bakgrund av ovan inom fyra veckor lämna ett så kallat budpliktsbud till övriga ägare i Entra. Budet ska minst motsvara det högsta Balder betalt för aktier i bolaget de senaste sex månaderna, vilket är 202:50 norska kronor per aktie efter avdrag för utdelning.

Balder har sedan tidigare meddelat att bolaget föredrar att Entra fortsätter att vara noterat i Oslo.

”Det gör vi fortsättningsvis också men önskar samtidigt öka vår ägarandel i Entra, varför vi nu ämnar lämna ett budpliktsbud”, skriver bolaget.

En budstrid om Entra inleddes i november i fjol då först SBB lade bud på bolaget. Därefter lade Castellum ett motbud och i december köpte Balder en första större post i Entra. Balder har sedan dess gradvis ökat sitt innehav i det norska bolaget.