Rapport Balkongbolaget Balco redovisar ett resultat efter skatt på 20,5 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (23,2). Resultatet per aktie uppgick till 0:95 kronor (1:08).

Rörelseresultatet blev 29 miljoner kronor (31) och rörelsemarginalen ökade till 11,2 procent (10,7).

”Den goda beläggningen inom produktion och av våra operationsresurser är främsta anledningen till marginalförbättringen”, skriver balkongbolaget.

Nettoomsättningen sjönk dock till 259 miljoner kronor (292) samtidigt som orderingången minskade till 142 miljoner kronor (199).

Den lägre orderingången sedan mars kommer negativt påverka omsättning och resultat kommande kvartal, enligt vd Kenneth Lundahl.

”Kortsiktigt kommer vi påverkas negativt av den lägre orderingången sedan mars. Långsiktigt ser dock framtiden positiv ut för Balco, trots den fortsatta Corona-spridningen, då till synes inga affärer har gått förlorade. Stor offertstock, stark finansiell ställning, samt spännande utvecklings- och förvärvsmöjligheter ger fortsatta tillväxtmöjligheter på sikt”, skriver han i delårsrapporten.