Rapport Balkongbolaget Balco redovisar en ökad vinst och omsättning. Men orderingången sjönk rejält. 

Balco redovisar ett resultat efter skatt på 37 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020 (34). Resultatet per aktie uppgick till 1:62 kronor (1:64).

Rörelseresultatet blev 49 miljoner kronor (44).

Nettoomsättningen ökade 8 procent till 352 miljoner kronor (325). Orderingången minskade till 278 miljoner kronor (436).

Covid-19 har påverkat Balcos orderingång i första och andra kvartalet då stämmor har flyttats fram. I övrigt har verksamheten fungerat normalt förutom vissa extra kostnader på byggarbetsplatser och frakter. Det skriver balkongbolaget Balco i delårsrapporten.

”Vi har haft en fördröjning av orderingången under mars till maj, på grund av restriktioner på mötesstorlekar i olika länder, som vi bedömer har påverkat vår orderingång med cirka 200 miljoner kronor. Vi har infört en mängd åtgärder avseende röstningsmöjligheter och har bland annat genomfört stämmor utomhus. Kreativiteten är stor för att göra våra kunder nöjda”, skriver Balcos vd Kenneth Lundahl i rapporten.

Balco bedömer att större delen av tappet i orderingång under första halvåret kommer att tas igen under andra halvåret.

Nettoomsättningen i andra kvartalet ökade med 8 procent till 352 miljoner kronor och rörelseresultatet med 12 procent till 49 miljoner kronor med en rörelsemarginal på 14,1 procent.

”Detta är vårt bästa kvartal hittills när gäller såväl nettoomsättning som rörelseresultat och rörelsemarginal”, konstaterar vd.

Han pekar på att framtiden ser positiv ut för Balco, trots fortsatt coronaspridning.

”Stor offertstock, en stor orderstock, stark finansiell ställning, samt spännande utvecklings- och förvärvsmöjligheter ger fortsatta tillväxtmöjligheter”, skriver Kenneth Lundahl.